nuoc nhiem dau mo

HTXL Nước Thải Công Nghiệp và Nguy Hại Tân Thiên Nhiên

posted by estvietnam

CÔNG TY CP TƯ VẤN KH&CN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAMĐịa chỉ: 53 ngõ 64 Nguy...

Xem thêm

HTXL Nước Thải Công Nghiệp và Nguy Hại Hòa Bình 2009

posted by estvietnam

Năm 2009, nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công ngh...

Xem thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ NGUY HẠI

posted by estvietnam

Nước thải công nghiệp và nguy hại là hỗn hợp nước thải của các nhà máy liên hiệp tái chế và xử lý...

Xem thêm

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp

posted by estvietnam

Ngày 28/12/2011 Thứ trưởng Bộ TNMT đã ký ban hành Thông tư 47/2011/TT-BTNMT kèm theo QCVN 40:20011/BTNMT....

Xem thêm

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn

posted by estvietnam

Ngày 16/11/2009 Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành "QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả...

Xem thêm

QCVN 63:2017/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

posted by estvietnam

QCVN 63:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, B...

Xem thêm

Giải pháp xử lý nước thải tại cụm công nghiệp

posted by estvietnam

Trước kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV, qua thẩm tra báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kế...

Xem thêm

QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

posted by estvietnam

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên...

Xem thêm

TCVN 7957:2008 – Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình

posted by estvietnam

TCVN 7957:2008 do Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) soát xét lại trên cơ sở TCXDVN " Thoát nước ...

Xem thêm

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sao Sáng

posted by estvietnam

Hệ thống xử lý nước thải của công ty Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh được triển khai thiết kế và xây lắp vào năm 2015 tại hu...

Xem thêm