nước thải sinh hoạt

Giải pháp xử lý nước thải tại cụm công nghiệp

posted by estvietnam

Trước kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV, qua thẩm tra báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kế...

Xem thêm

Hệ Thống Lò Đốt Rác Công Nghiệp và Nguy Hại Thiện Loát

posted by estvietnam

Năm 2011 EST Việt Nam nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Môi trường xanh Thiện Loát để thực hiện dự án Xây lắp hệ thống lò ...

Xem thêm

Hệ Thống Lò Đốt Rác Công Nghiệp và Nguy Hại Huê Phương

posted by estvietnam

Nắm 2012, được sự quan tâm và tín nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường Xanh Huê Phương, EST Việt Nam đã có hội được hợp ...

Xem thêm

HTXL Nước Thải Công Nghiệp và Nguy Hại Hòa Bình 2017

posted by estvietnam

Hệ thống xử lý nước thải tại Yên Dũng - Bắc Giang là một trong những dự án mà EST Việt Nam tham gia với tư cách nhà thầu công nghệ....

Xem thêm

THIẾT KẾ – CHẾ TẠO LÒ ĐỐT RÁC SWI – EST

posted by estvietnam

Hiện nay, vấn đề về chất thải rắn đang là một vấn đề hết sức nhức nhối của xã hội. Việc chuy...

Xem thêm

THIẾT KẾ – THI CÔNG CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ

posted by estvietnam

oài những dự án mà EST Việt Nam đóng vai trò là tổng thầu thì còn rất nhiều các dự án mà EST Việt Nam chỉ tham g...

Xem thêm