công nghệ xử lý

TƯ VẤN – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

posted by estvietnam

Tư vấn công nghệ là một trong những công việc vô cùng quan trọng đối v...

Xem thêm

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn

posted by estvietnam

Ngày 16/11/2009 Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành "QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả...

Xem thêm

Sự cố ở Thủ đô: 3 ngày không đổ rác, phế thải tràn lòng đường, ngõ phố

posted by estvietnam

Nhiều đường phố ở nội thành Hà Nội ngập trong rác vì người dân chặn đường không cho xe rác chạy vào b...

Xem thêm

QCVN 61-MT:2016/BTMNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

posted by estvietnam

Ngày 10/3/2016 Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ra Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT để ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt ch...

Xem thêm

Hệ Thống Lò Đốt Rác Công Nghiệp và Nguy Hại Thiện Loát

posted by estvietnam

Năm 2011 EST Việt Nam nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Môi trường xanh Thiện Loát để thực hiện dự án Xây lắp hệ thống lò ...

Xem thêm

Hệ Thống Lò Đốt Rác Công Nghiệp và Nguy Hại Huê Phương

posted by estvietnam

Nắm 2012, được sự quan tâm và tín nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường Xanh Huê Phương, EST Việt Nam đã có hội được hợp ...

Xem thêm

THIẾT KẾ – CHẾ TẠO LÒ ĐỐT RÁC SWI – EST

posted by estvietnam

Hiện nay, vấn đề về chất thải rắn đang là một vấn đề hết sức nhức nhối của xã hội. Việc chuy...

Xem thêm