lò đốt chất thải rắn

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt Huyện Đảo Cô Tô

posted by estvietnam

Cô Tô là một huyện đảo có thế mạnh về du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên cũng chính từ việc phát triển du ...

Xem thêm

Điện Biên – Phê Duyệt Giá Đất Bồi Thường Thuộc Dự Án Nhà Máy Rác

posted by estvietnam

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019, phê duyệt giá đất cụ thể tính ti...

Xem thêm

Khủng hoảng rác thải tại nhiều đô thị Việt Nam

posted by estvietnam

Các khu xử lý rác thải ở Đà Nẵng, Huế đang quá tải; còn hai bãi rá...

Xem thêm

Hoằng Hóa – Thanh Hóa: Bãi rác đốt thủ công gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

posted by estvietnam

(TN&MT) – Bãi rác xã Hoằng Thanh nhiều năm qua đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rác thải được ...

Xem thêm

Hà Nội tập trung triển khai các dự án xử lý chất thải rắn và phân loại tại nguồn

posted by estvietnam

Để góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn...

Xem thêm

Giám sát quy trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Sóc Sơn

posted by estvietnam

Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 23 vừa giám sát quy...

Xem thêm

Các dự án đốt rác phát điện – Giải pháp hiệu quả, bền vững

posted by estvietnam

Những năm gần đây, công tác thu gom, xử lý rác thải nông thôn đ...

Xem thêm

QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

posted by estvietnam

Để tải về File PDF của QCVN 30:2012/BTNMT các bạn vui lòng click ...

Xem thêm

QCVN 61-MT:2016/BTMNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

posted by estvietnam

Ngày 10/3/2016 Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ra Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT để ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt ch...

Xem thêm