Hotline: 090.157.83.86

QCVN 31-32-32:2018/BTNMT

Ngày 14 tháng 9 năm 2018 Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTNMT kèm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về việc nhập khẩu một số loại phế liệu làm nguyên liệu thay thế cho các quy chuẩn cũ năm 2010.
Trong  Thông tư 08/2018/TT-BTNMT  có nói rõ thay thế cho Thông tư 43 /2010/TT-BTNMT  ban hành ngày 29/12/2010 của Bộ TNMT, 03 quy chuẩn quốc gia được ban hành kèm theo (QCVN 31-32-33:2018/BTNMT) có hiệu lực thay thế cho các QCVN cùng tên ban hành năm 2010.
  • QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
  • QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
  • QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Để tải về toàn bộ nội dung Thông tư các bạn vui lòng click Vào đây!