Hotline: 090.157.83.86

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn

Ngày 16/11/2009 Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành "QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn" theo Thông tư số 25/2009/BTNMT.

Trong QCVN 25:2009/BTNMT có quy định về giới hạn nồng độ một số thông số quan trọng của nước rỉ rác. Các thông số không được quy định tại QCVN 25:2009 này thì được hướng dẫn so sánh với QCVN 24:2009/BTNMT nay là QCVN 40:2011/BTNMT.

Để tải về bản PDF của QCVN 25:2009/BTNMT các bạn vui lòng click VÀO ĐÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 53 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: 0243.224.70.18

Fax: 0243.511.61.54

Hotline: 090.482.45.88

Email: estvietnam2006@gmail.com