Hotline: 090.157.83.86

Giải pháp xử lý nước thải tại cụm công nghiệp

Trước kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XV, qua thẩm tra báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Ban Đô thị HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố giải trình rõ khả năng hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tại 18 cụm công nghiệp đang hoạt động chưa có trạm xử lý nước thải. Bởi, thực tiễn khảo sát, giám sát của đại biểu HĐND thành phố cho thấy, công tác này còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trên địa bàn Hà Nội có 43 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó 21 cụm đã có trạm xử lý nước thải, 4 cụm đang đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, còn 18 cụm chưa được đầu tư trạm xử lý nước thải. Các cụm công nghiệp chưa đầu tư trạm xử lý nước thải đều có quy mô nhỏ với ngành nghề sản xuất phát sinh lượng nước thải ít. Hiện nay, các hộ dân và doanh nghiệp đều đang khai thác, sử dụng nước ngầm, lượng nước thải ước tính từ 20m3 đến 411m3/ngày đêm, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nên việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải nhỏ rất khó khăn, chi phí đầu tư cao. 

Trước khó khăn trên, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng rà soát, đề xuất việc xây dựng trạm xử lý nước thải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với quỹ đất, tiết kiệm chi phí. Theo đó, đối với các cụm công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải và không có quỹ đất để xây dựng, thì nước thải phát sinh sẽ được đấu nối, thu gom về trạm xử lý nước thải hiện có (của những cụm công nghiệp đã được đầu tư trạm xử lý nước thải) ở gần nhất; hoặc ghép với các cụm công nghiệp chưa được đầu tư nhưng có quy hoạch diện tích đất xây dựng trạm xử lý nước thải, sau đó đầu tư xây dựng trạm xử lý...

Theo hanoimoi.com.vn