Hotline: 090.157.83.86

Điện Biên – Phê Duyệt Giá Đất Bồi Thường Thuộc Dự Án Nhà Máy Rác

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019, phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho Dự án Nhà máy xử lý rác thải, tỉnh Điện Biên.

Bãi rác Noong Bua - Điện Biên

Trước đó, đầu quý I/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên; tổng mức đầu tư cả Dự án gần 70 tỷ đồng, sử dụng 10,5ha đất xây dựng nhà máy xử lý rác thải, tại địa phận xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ cho Dự án Nhà máy rác thải Điện Biên. Trong đó, giá đất nương rẫy, trồng cây hàng năm khác là 42.000 đồng/m2; đất rừng sản xuất: 8.5000 đồng/m2; đất nuôi trồng thủy sản: 56.000 đồng/m2.

Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên khi hoàn thành, đưa vào xử dụng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và khu vực long chảo huyện Điện Biên nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng tới việc đóng cửa, giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại bãi rác thải Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điên Biên.

Theo baotainguyenmoitruong.vn