Thư viện pháp lý

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện NĐ 40/2019/NĐ-CP

posted by estvietnam

Ngày 31/12/2019 Bộ TN&MT đã ban hành thông tư số 25 quy định chi tiết một...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP BAN HÀNH NGÀY 13/5/2019

posted by estvietnam

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điề...

Xem thêm

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp

posted by estvietnam

Ngày 28/12/2011 Thứ trưởng Bộ TNMT đã ký ban hành Thông tư 47/2011/TT-BTNMT kèm theo QCVN 40:20011/BTNMT....

Xem thêm

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn

posted by estvietnam

Ngày 16/11/2009 Bộ trưởng Bộ TNMT đã ban hành "QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả...

Xem thêm

QCVN 63:2017/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

posted by estvietnam

QCVN 63:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, B...

Xem thêm

QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

posted by estvietnam

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên...

Xem thêm

TCVN 7957:2008 – Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình

posted by estvietnam

TCVN 7957:2008 do Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) soát xét lại trên cơ sở TCXDVN " Thoát nước ...

Xem thêm

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

posted by estvietnam

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt là cơ sở chính cho việc xác định chất lượng nước th...

Xem thêm

QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

posted by estvietnam

Để tải về File PDF của QCVN 30:2012/BTNMT các bạn vui lòng click ...

Xem thêm

QCVN 31-32-32:2018/BTNMT

posted by estvietnam

Ngày 14 tháng 9 năm 2018 Bộ TNMT đã ban hành ...

Xem thêm