Thư viện môi trường

Hiện Trạng Phát Sinh, Thu Gom và Xử Lý CTR Ở Việt Nam

posted by estvietnam

Trong thời gian qua,sự gia tăng dân số cùng với phát triển kinh tế - xã hội đã làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên v...

Xem thêm

Hiện trạng và công nghệ xử lý Asen trong nước ngầm ở đồng bằng sông Hồng

posted by estvietnam

Ngày 12/11/2018, tại Hà Nội, Viện Công nghệ Môi trường (IET) đã tổ chức Hội thảo “Asen trong nước ngầm ở đồng bằng sôn...

Xem thêm

Tổng hợp QCVN

posted by estvietnam

Nhằm tạo thuận lợi cho mọi người trong việc tìm kiếm các quy chuẩn quốc gia (đặc biệt là các bạn sinh viên đang làm đồ án, hoặc c...

Xem thêm