Dự án

HTXL Nước Thải Hyundai Aluminum Vina

posted by estvietnam

Năm 2008 EST Việt Nam thực hiện dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy Huyndai Aluminum Vina ...

Xem thêm

HTXL Nước Thải Công Nghiệp và Nguy Hại Hòa Bình 2009

posted by estvietnam

Năm 2009, nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công ngh...

Xem thêm

Lò Đốt Rác Thải Sinh Hoạt Huyện Đảo Cô Tô

posted by estvietnam

Cô Tô là một huyện đảo có thế mạnh về du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên cũng chính từ việc phát triển du ...

Xem thêm

Lò Than Hóa Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam

posted by estvietnam

Vào cuối năm 2018, nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cùng công t...

Xem thêm

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sao Sáng

posted by estvietnam

Hệ thống xử lý nước thải của công ty Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh được triển khai thiết kế và xây lắp vào năm 2015 tại hu...

Xem thêm

Hệ Thống Lò Đốt Rác Công Nghiệp và Nguy Hại Thiện Loát

posted by estvietnam

Năm 2011 EST Việt Nam nhận được sự tin tưởng của Công ty TNHH Môi trường xanh Thiện Loát để thực hiện dự án Xây lắp hệ thống lò ...

Xem thêm

Hệ Thống Lò Đốt Rác Công Nghiệp và Nguy Hại Huê Phương

posted by estvietnam

Nắm 2012, được sự quan tâm và tín nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường Xanh Huê Phương, EST Việt Nam đã có hội được hợp ...

Xem thêm

HTXL Nước Thải Công Nghiệp và Nguy Hại Hòa Bình 2017

posted by estvietnam

Hệ thống xử lý nước thải tại Yên Dũng - Bắc Giang là một trong những dự án mà EST Việt Nam tham gia với tư cách nhà thầu công nghệ....

Xem thêm